Design Team

Design & Curation Team

Ajay Singh
Lead
Design Team
Suchita Mantri
Lead
Amrita Deshpande
Chetan Dhumane
Gauri Joshi
Khushboo Pandey
Nikhil Jadhav
Prabhavati Inamdar
Design Team
Prachi Sarda
Rajasi Kulkarni
Shaila Kagal
Shilpa Mahajan
Shivranjan Kolvankar
Shruti Deshpande
Sneha Joshi
Sumit Gawande